Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2016

Riksbedömning av fosforförluster - möjligheter och begränsningar

Djodjic, Faruk; Elmquist, Helena

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2016, Volume: 69, pages: 20:1-20:10
Publisher: SLU, LTV-fakulteten, Partnerskap Alnarp

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö, 161206-161207