Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2017

Ekosystemtjänstbegreppet : en historisk tillbakablick och den förväntade rollen i svensk miljöpolicy

Schubert, Per; Jönsson, K. Ingemar; Bramryd, Torleif; Johansson, Michael; Brink, Ebba; Wamsler, Christine; Palo, Thomas; Beery, Thomas; Ekelund, Nils; Stålhammar, Sanna

Published in

Ymer
2017, number: 137, pages: 213-238
Book title: Urban utveckling och interaktion
ISBN: 978-91-982150-3-8
Publisher: Svenska sällskapet för antropologi och geografi

    UKÄ Subject classification

    Climate Research
    Environmental Sciences
    Other Earth and Related Environmental Sciences

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/80938