Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Sortprovning 2016 - vallgräs och vallbaljväxter

Barrlund, Malin

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2017, number: 2017:3
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Barrlund, Malin

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/80983