Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2016Open access

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten : Utvärdering av kvalitet och relevans för de analyspaket som erbjuds av svenska laboratorier

Boström, Gustaf; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Keywords

växtskyddsmedel; dricksvatten; analys

Published in

CKB rapport
2016, number: 2016:2
ISBN: 978-91-576-9446-1, eISBN: 978-91-576-9447-8
Publisher: KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet