Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2016

Praktisk jaktvård och viltvård

Danell, Kjell; Bergström, Roger; Mörner, Torsten

Published in

Title: Jaktens historia i Sverige: vilt, människa, samhälle, kultur
ISBN: 978-91-47-11294-4
Publisher: Liber