Skip to main content
Magazine article, 2016

I Linnés fotspår – utforskandet av fåglarnas taxonomi och utveckling

Alström, Per

Abstract

Antalet fågelarter på jorden har ökat markant under de senaste åren – trots att arter dött ut under samma tid. Denna paradox beror framför allt på att den taxonomiska forskningen har fått nya hjälpmedel och på att förbättrad infrastruktur möjliggjort utforskandet av tidigare otillgängliga områden.

Keywords

taxonomi; fåglar; ljudanalyser; DNA

Published in

Biodiverse
2016, volume: 21, number: 4, pages: 8-9

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Uppsala University

UKÄ Subject classification

Genetics
Ecology
Zoology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/81156