Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2016

Utbildning och forskning

Bergström, Roger; Danell, Kjell; Von Essen, Hans; Mörner, Torsten; Sörlin, Sverker

Published in

Title: Jaktens historia i Sverige: vilt, människa, samhälle, kultur
ISBN: 978-91-47-11294-4
Publisher: Liber