Skip to main content
Report, 2016

Skattning av typhalter av totalkväve och organiskt kväve från skogs- och myrmark i södra Sverige inför PLC6

Fröberg, Mats; Löfgren, Stefan; Widén Nilsson, Elin

Published in

Rapportserie SMED
2016, number: 187
Publisher: Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Authors' information

Fröberg, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Eutrophication
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Forest Science
Geochemistry
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/81178