Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2016

Broocman, hushållsboken och framtida lärdomar : redaktörens förord

Tunon, Håkan

Published in

Skogs- Och Lantbrukshistoriska Meddelanden
2016, number: 73, pages: 17-20
Title: En fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Renieri Broocman. En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare
ISBN: 978-91-86573-76-8
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

   SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  History

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/81194