Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2016

Etnobiologiska reflektioner rörande Broocmans hushållsbok

Tunon, Håkan

Keywords

Etnobiologi; Naturresurser; Naturbruk; Lantbruk; Lanthushållning; Självhushållning; Historiska källor

Published in

Skogs- Och Lantbrukshistoriska Meddelanden
2016, number: 73, pages: 1015–1056
Title: En fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman. En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare
ISBN: 978-91-86573-87-4
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

   SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Other Biological Topics
  History
  Ethnology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/81201