Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2016

Veterinärmedicin i Broocman : Djurläkekonst på tröskeln till Parnassen

de Verdier, Kerstin; Tunon, Håkan

Keywords

veterinärmedicin; historia

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2016, number: 73, pages: 1109–1122
Book title: En fulständig swensk hus-hålds-bok : en handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare
ISBN: 978-91-86573-87-4
Publisher: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

   SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  History
  Other Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/81202