Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2016

Utgivarnas förord

Elmevik, Lennart; Tunon, Håkan

Published in

Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi
2016, number: 142, pages: 7-9
Book title: Nybyggarliv i Vilhelmina. 6. Från nybyggarnas tankevärld
ISBN: 978-91-87403-19-4
Publisher: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur & Centrum för biologisk mångfald

   SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Ethnology
  History

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/81203