Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Från usch till resurs - om urin som gödselmedel i fritidsodling

Båth, Birgitta; Rämert, Birgitta; Åkerberg, Carl

Published in

Försöksresultat för fritidsodlare
2005, number: 10ISBN: 91-576-6802-7
Publisher: Birgitta Rämert, Institutionen för ekologi och växtproduktion