Skip to main content
Report, 2005

Från usch till resurs - om urin som gödselmedel i fritidsodling

Båth, Birgitta; Rämert, Birgitta; Åkerberg, Carl

Published in

Försöksresultat för fritidsodlare
2005, number: 10
ISBN: 91-576-6802-7
Publisher: Birgitta Rämert, Institutionen för ekologi och växtproduktion

Authors' information

Båth, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Åkerberg, Carl
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/8128