Skip to main content
Conference poster, 2016

Lärandemiljöer i högre utbildning

Skärbäck, Erik; Grahn, Patrik; Stoltz, Jonathan; Nyblom, Jerker

Abstract

Arbete som kräver mycket koncentration sker mer effektivt om arbetsplatsen har särskilt avstressande kvaliteter. Universitetsmiljöer är ofta trivsamma men samtidigt sker arbete under press och stress.Forskning visar att empatin minskar vid stress, men att bra grönska i arbetsmiljön ger trivsel, avstressning och samarbetsvilja.Grönskan förbättrar koncentrationsförmåga och kortminne.Forskning sedan 1995* på SLU Alnarp har lett fram till att åtta olika karaktärer svarar mot grundläggande behov.Vi har analyserat hur dessa åtta karaktärer förekommer på flera av våra främsta universitet.

Published in


Publisher: NU2016

Conference

NU2016: Högskolan i samhället & Samhället i högskolan

Authors' information

Stockholm University
Nyblom, Jerker
Akademiska hus

UKÄ Subject classification

Other Agricultural Sciences not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/81349