Skip to main content
Report, 2006

Vindanpassade skyddsavstånd för fläktsprutor i fruktodling

Nilsson, Johan; Svensson, Sven Axel; Nilsson, Eskil; Eriksson, Anna-Mia; Englund, Jan-Eric

Abstract

Projektets syfte har varit att utarbeta ett grundmaterial från vilket man kan utforma ett hjälpmedel (”Hjälpreda”) för fläktsprutor i fruktodling. Projektets genomförande har delats in i fyra delprojekt: Del I: Modell för vindavdrift; Del II: Klassificering av Schaumann fläktspruta; Del III: Vindförhållande i fruktodling; samt Del IV: Lähäckars inverkan på vindavdrift

Keywords

skyddsavstånd växtskydd avdrift drift

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
2006, number: 2006:4
Publisher: Inst. för landskaps- och trädgårdsteknik

Authors' information

Mickelåker, Johan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management and Horticultural Technology
Svensson, Sven Axel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management and Horticultural Technology
Björkholm, Anna-Mia
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management and Horticultural Technology
Nilsson, Eskil

UKÄ Subject classification

Food Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science
Landscape Architecture
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/8188