Skip to main content
Report, 2006

Överföring av gran till blandad ädellövskog

Welander, Torkel; Fredriksson, Gustav; Rydberg, Dan; Löf, Magnus

Published in


ISBN: 91-576-7191-5
Publisher: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Authors' information

Welander, Torkel
Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre
Rydberg, Dan
Fredriksson, Gustav

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/8214