Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Halvtid för uthålligt skogsbruk i ädellövskog

Löf, Magnus

Published in

ISBN: 91-576-7187-7
Publisher: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap