Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Förslag till anpassning av dagens miljöövervaknng för att inkludera effekter av en eventuell klimatförändring

Grandin, Ulf

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2005, number: 20
Publisher: Inst f miljöanalys

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Forest Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/8239