Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2005

Odlingssystemets ekologi-gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling. Markorganismer

Elfstrand Sara, Båth Birgitta, Lagerlöf Jan, Mårtensson Anna

Published in

Conference

Att navigera i en ny tid

      SLU Authors

    • Elfstrand, Sara

      • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences