Skip to main content
Factsheet, 2017

Ekologisk odling av trädgårdsblåbär, erfarenhet från försöksodling på Rånna försöksstation

Svensson, Birgitta; Caspersen, Siri; Asp, Håkan

Abstract

För att lyckas med ekologisk odling av trädgårdsblåbär krävs att det finns ett hållbart substrat med lågt pH där buskarna trivs. Tillförd växtnäring ska ha organiskt ursprung och bör vara enkel att tillföra. Sjukdomar och skadegörare måste kontrolleras med ekologiskt accepterade metoder och ogräs måste hållas borta. I ett försöksprojekt på SLU Rånna försöksstation har en ekologisk blåbärsodling, på friland och i tunnel, dokumenterats under fem skördeår.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:12
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/82456