Skip to main content
Factsheet, 2017

Utveckling av frukt- och bärsortimentet

Svensson, Birgitta; Rumpunen, Kimmo; Martinsson, Elisabet; Isaksson, Ann-Kristin; Holm, Gunnel; Wallin, Erika

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Martinsson, Elisabet
Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation
Isaksson, Ann-Kristin
The Rural Economy and Agricultural Societies
Holm, Gunnel
E-planta ekonomisk förening
Wallin, Erika
Wakire AB

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/82457