Skip to main content
Factsheet, 2017

Förebyggande åtgärder kan gynna nyttiga mikroorganismer för bättre tillväxt och avkastning vid odling i substrat

Svensson, Birgitta; Khalil, Sammar;

Abstract

Odling av jordgubbar och hallon i substrat som består av torvblandningar eller kokosfiber är något som visar en tydlig tendens till att öka. Det finns dock en ökad risk för spridning av rotsjukdomar i substratodling. För att motverka utveckling av rotpatogener brukar odlarna ofta doppa plantorna i någon plantstärkande produkt, till exempel kaliumfosfit, innan plantering. Från plantering och under odlingsperioden utvecklas en mikroflora på både rötter och i substratet som omfattar nyttiga, skadliga liksom neutrala mikroorganismer. Det är hittills relativt okänt på vilket sätt nyttiga mikroorganismer utvecklas vid odling i substrat och i samspel med kaliumfosfit. Ny forskning vid SLU visar att förebyggande användning av kaliumfosfit kan bidra till att utveckla en tillväxtstimulerande och antagonistisk mikroflora på rötterna, vid odling i torvsubstrat.

Keywords

substrat; jordgubbar

Published in

LTV-fakultetens faktablad

2017, number: 2017:11
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/82458