Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Förebyggande åtgärder kan gynna nyttiga mikroorganismer för bättre tillväxt och avkastning vid odling i substrat

Svensson, Birgitta; Khalil, Sammar

Abstract

Odling av jordgubbar och hallon i substrat som består av torvblandningar eller kokosfiber är något som visar en tydlig tendens till att öka. Det finns dock en ökad risk för spridning av rotsjukdomar i substratodling. För att motverka utveckling av rotpatogener brukar odlarna ofta doppa plantorna i någon plantstärkande produkt, till exempel kaliumfosfit, innan plantering. Från plantering och under odlingsperioden utvecklas en mikroflora på både rötter och i substratet som omfattar nyttiga, skadliga liksom neutrala mikroorganismer. Det är hittills relativt okänt på vilket sätt nyttiga mikroorganismer utvecklas vid odling i substrat och i samspel med kaliumfosfit. Ny forskning vid SLU visar att förebyggande användning av kaliumfosfit kan bidra till att utveckla en tillväxtstimulerande och antagonistisk mikroflora på rötterna, vid odling i torvsubstrat.

Keywords

substrat; jordgubbar

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:11
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap