Skip to main content
Report, 2005

Avel för mer och bättre ull. Ull-rika projektet i Jämtlands län

Näsholm, Anna

Published in


Publisher: Jämtlands läns Institut för Landsbygdsutveckling

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Veterinary Science
  Animal and Dairy Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/8248