Skip to main content
Factsheet, 2017

Växtnäringsvärde i djupströgödsel från får

Bernes, Gun; Palmborg, Cecilia; Jeppsson, Knut-Håkan

Keywords

strömedel; rörflen; får; djupströgödsel

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2017, number: 4
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/82578