Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Växtnäringsvärde i djupströgödsel från får

Bernes, Gun; Palmborg, Cecilia; Jeppsson, Knut-Håkan

Keywords

strömedel; rörflen; får; djupströgödsel

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2017, number: 4
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Bernes, Gun

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Palmborg, Cecilia

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Jeppsson, Knut-Håkan

     • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/82578