Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2017Open access

Ny kunskap om svampfloran på vetets blad

Karlsson, Ida

Abstract

Svampfloran på bladen i stråsäd har studerats i flera vetenskapliga studier från Sverige och Danmark. Det är främst tack vare ny DNA-teknik som svampfloran har kunnat kartläggas i noggrannare detalj än med tidigare tekniker. Denna utveckling har möjliggjort större studier i fält av hur olika odlingsåtgärder påverkar svampfloran i stråsädesodling.

Published in

Växtskyddsnotiser
2017, number: 71, AprilPublisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet