Skip to main content
Magazine article, 2017

Ny kunskap om svampfloran på vetets blad

Karlsson, Ida

Abstract

Svampfloran på bladen i stråsäd har studerats i flera vetenskapliga studier från Sverige och Danmark. Det är främst tack vare ny DNA-teknik som svampfloran har kunnat kartläggas i noggrannare detalj än med tidigare tekniker. Denna utveckling har möjliggjort större studier i fält av hur olika odlingsåtgärder påverkar svampfloran i stråsädesodling.

Published in

Växtskyddsnotiser
2017, number: 71, April
Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Ida
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Mycology and Plant Pathology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/82614