Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2016

Expeditionsrapport BITS, februari 2016

Casini, Michele; Lövgren, Olof

Abstract

Expeditionen genomfördes med hjälp av TV3L bottentrål enligt Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (Anon., 2014a). Sverige tilldelades 50 slumpvis utvalda stationer. 47 giltiga hal utfördes. Tre stationer kunde inte fiskas p.g.a. tillträdesförbud utfärdat av Svenska Försvarsmakten (tabell 3). Sammantaget genomfördes 47 drag med TV3L bottentrål inklusive 10 fiktiva drag som inte trålades eftersom syrekoncentrationen nära botten var <1,5 ml/l (de inkluderas i beståndsuppskattningen som 0-fångst) och täckte delar av områdena SD 25, 26, 27 och 28 i år. Under hela undersökningen registrerades akustiska data kontinuerligt. Under denna undersökning fångades 20 fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk, skrubbskädda, rötsimpa och rödspätta. Hydrografiparametrar, bl. a. salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på de flesta trålstationerna. I denna rapport visas enbart syrekoncentrationen vid botten.

Keywords

Östersjön; bottentrålexpedition; biologisk provtagning; hydrografiförhållanden; fiskbeståndsuppskattning

Published in

Aqua reports
2016, number: 2016:13
ISBN: 978-91-576-9427-0
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser