Skip to main content
Report, 2016

Expeditionsrapport BITS, november 2015

Lövgren, Olof; Rudolphi, Ann-Christin; Casini, Michele;

Abstract

Expeditionen utförde bottentrålning med TV3L-trål i enlighet med Baltic International Trawl Surveys (BITS) manual (Anon., 2014a). Sverige hade tilldelats 30 slumpmässigt utvalda stationer varav 29 giltiga stationer fiskades av U/F Dana. En station kunde inte fiskas p.g.a. tillträdesförbud utfärdat av Svenska Försvarsmaktens. Totalt gjorde Dana 19 tråldrag plus 10 fiktiva drag (fiktivt drag är slumpade drag som inte trålas pga för låg syrehalt, men som ingår i beståndsuppskattningen, se bilaga 6) som inte fiskades på grund av att syrekoncentrationen nära botten var <1,5 ml/l i delar av områdena SD 25, 26, 27 och 28 under denna expedition. Under expeditionen fångades 19 fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk, skrubba och hornsimpa. Hydrografiparametrar, bl. a. salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på de flesta trålstationerna. I denna rapport visas enbart syrekoncentrationen vid botten.

Keywords

Östersjön; bottentrålexpedition; biologisk provtagning; hydrografiförhållanden; fiskbeståndsuppskattning

Published in

Aqua reports

2016, number: 2016:2
eISBN: 978-91-576-9385-3
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Rudolphi, Ann-Christin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/82654