Skip to main content
Factsheet, 2017

Tillväxtreglering med hjälp av reducerad fosforgiva - en framkomlig väg för prydnadsväxter i växthus?

Bergstrand, Karl-Johan; Caspersen, Siri; Syrén, Bengt

Keywords

Odling; Fosforgödselmedel; Växtodling; Prydnadsväxter

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 13
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Syrén, Bengt
Bara Mineraler AB

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/82671