Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Tillväxtreglering med hjälp av reducerad fosforgiva - en framkomlig väg för prydnadsväxter i växthus?

Bergstrand, Karl-Johan; Caspersen, Siri; Syrén, Bengt

Keywords

Odling; Fosforgödselmedel; Växtodling; Prydnadsväxter

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 13
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet