Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Fosforrestriktion som retarderingsmetod för krukväxter?

Caspersen, Siri; Bergstrand, Karl-Johan

Keywords

Fosforgödselmedel; Krukväxter; Odling; Växtodling

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet