Skip to main content
Factsheet, 2017

Fosforrestriktion som retarderingsmetod för krukväxter?

Caspersen, Siri; Bergstrand, Karl-Johan

Keywords

Fosforgödselmedel; Krukväxter; Odling; Växtodling

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystem och teknologi, Box 103

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/82672