Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2017Open access

Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016

Duberg, Jon; Landfors, Fredrik; Ericson, Ylva

Keywords

Fiske; Havsfiske; Kustfiske; Havsresurser; Djurekologi; Populationsbiologi

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2017, number: 2017:2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet