Skip to main content
Report, 2016

Utvärdering av delprogrammet metaller inom miljöövervakning av sjöar

Köhler, Stephan; Klavzar, Andreja; Wallman, Karin; Huser, Brian

Keywords

Metaller; Miljöövervakning; biotillgänglighet; filtrerade halter metaller; provtagningsfrekvens; landskapsvariabler; variation i tid och rum; modellering

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2016, number: 2016:8
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Klavzar, Andreja
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment
Lakes and watercourses
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Geochemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/82809