Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Fyrisåns avrinningsområde 2016 : vattenkvalitet 2008-2016

Nygren, Ingrid

Keywords

Fyrisån; avrinningsområde; vattenkvalitet; näringsämnen; syreförhållanden; surhet; metaller

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2017, number: 2017:4
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet