Skip to main content
Factsheet, 2016

Attityder och beteende vid konsumenters val av tomat

Håkansson, Fanny; Fernqvist, Fredrik

Keywords

svenska tomater; konsumenter; detaljister

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Authors' information

Håkansson, Fanny (Malmström, Fanny)

UKÄ Subject classification

Horticulture
Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/82913