Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2016

Attityder och beteende vid konsumenters val av tomat : enkätstudie och observation i butik

Håkansson, Fanny; Fernqvist, Fredrik

Keywords

svenska tomater; konsumenter; detaljister

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:7
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap