Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2017

Lagnö (Egentliga Östersjön) 2002-2016

Duberg, Jon; Ericson, Ylva

Keywords

Fiske; Kustfiske; Marinekologi; Miljöövervakning; Östersjön

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2017, number: 2017:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet