Skip to main content
Report, 2017

Modellbaserat beslutsstöd för stubbskörd

Larsolle, Anders; Hannrup, Björn; Jönsson, Mari; Mörtberg, Ulla; Nordström, Maria; Olsson, Bengt; Rudolphi, Jörgen; Strömgren, Monika

Keywords

bioenergi; modell; stubbskörd; ekonomi; biodiversitet; mark; vatten; energi; klimat

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2017, number: 094
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Hannrup, Björn
Forestry Research Institute of Sweden, Skogforsk
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Mörtberg, Ulla
Royal Institute of Technology (KTH)
Forestry Research Institute of Sweden, Skogforsk
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Rudolphi, Jörgen (Sjögren, Jörgen)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Forest Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83042