Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Modellbaserat beslutsstöd för stubbskörd

Larsolle, Anders; Hannrup, Björn; Jönsson, Mari; Mörtberg, Ulla; Nordström, Maria; Olsson, Bengt; Rudolphi, Jörgen; Strömgren, Monika

Keywords

bioenergi; modell; stubbskörd; ekonomi; biodiversitet; mark; vatten; energi; klimat

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2017, number: 094
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet