Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2017

Alnarps Rehabiliteringsträdgård

Grahn, Patrik

Abstract

Ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige är stressrelaterad psykisk ohälsa. Det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och kostnaderna för samhället uppskattas till 70 miljarder per år. Det handlar bl a om utmattningsreaktioner och depression. Vägen tillbaka till arbetslivet är ofta lång och mödosam. Rehabilitering i natur är en ny möjlighet. Hur ser resultaten ut?

Published in

Skrifter från Lyssnande Lund, Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet
2017, number: 16, pages: 12-15
Book title: Grönska och ljudkvalitet i närmiljön Hårda fakta för mjuka värden Rapport från symposium
ISBN: 9789197656030
Publisher: Lunds university

Conference


Grönska och ljudkvalitet i närmiljön Hårda fakta för mjuka värden (symposium)