Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2017

Snytbaggen

Nordlander, Göran; Wallertz, Kristina; Björklund, Niklas; Hellqvist, Claes; Petersson, Magnus

Abstract

Snytbaggen gnager av barken på barrträdsplantor men även på tunnare grenar och rötter av större barrträd. Nyplanterade plantor dödas i stor utsträckning genom att gnaget ringbarkar stammen. Omfattande skador av snytbagge har varit ett konstant problem sedan övergången till trakthyggesbruk. Dagens skogsbruk med nya hyggen varje år relativt jämnt fördelade i landskapet ger förutsättningen för en stabilt hög populationsnivå hos snytbaggen. Skadorna som snytbaggen orsakar kostar det svenska skogsbruket hundratals miljoner kronor årligen.

Published in

Skogsskötselserien
2017, number: 12, pages: 46-64
Title: Skador på skog: del 1: skogsskador i skogens olika utvecklingsstadier
Publisher: Skogsstyrelsen