Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2017

Svart granbastborre

Lindelöw, Åke; Hellqvist, Claes; Nordlander, Göran

Abstract

Svart granbastborre har en liknande biologi som snytbaggen och arterna förekommer ofta tillsammans. Planterade granplantor skadas genom de fullbildade bastborrarnas gnag i barken på rötter och nedersta delen av stammen. Märkligt nog har i Sverige inga mer omfattande plantskador förorsakade av den lika allmänna svarta tallbastborren noterats i tallplanteringar.

Published in

Skogsskötselserien
2017, number: 12, pages: 65-68
Title: Skador på skog: del 1: skogsskador i skogens olika utvecklingsstadier
Publisher: Skogsstyrelsen