Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2017

Framtidens grönsaksdisk

Fernqvist, Fredrik; Göransson, Caroline

Keywords

grönsaker; butik; handel; trender; convenience; förpackningar

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, number: 2017:9
eISBN: 978-91-576-8937-5
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Horticulture
  Business Administration
  Food Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/83277