Skip to main content
Report, 2005

SMED&SLU, Förädling och kvalitetssäkring av beräkningssystem för diffus belastning, retention och tillförsel till havet

Rapp, Lars; Brandt, Maja; Olshammar, Mikael

Keywords

SMED; kväve; fosfor; havet

Published in


Publisher: SMED, Svenska MiljöEmissionsData

Authors' information

Rapp, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Environmental Data Center at SLU
Brandt, Maja
Olshammar, Mikael

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/8335