Skip to main content
Factsheet, 2016

Fågelsång ökar männens betalningsvilja för ekologisk morot

Spendrup, Sara

Abstract

Kopplingen mellan mat och klimatpåverkan diskuteras allt mer, men det är svårt att hitta effektiva verktyg som ökar försäljningen av hållbara och klimatvänliga matval. Här presenteras en undersökning som visar att fågelsång har en positiv effekt på männens – men inte kvinnornas - betalningsvilja för ekologiska morötter. Resultatet visar även att beroende på hur nära naturen männen kände sig hade information om att maten är ekologisk eller klimatvänlig, antingen en positiv eller negativ påverkan på deras betalningsvilja.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2016, number: 2016:11
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Economics
  Business Administration

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/83353