Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Bekämpningsmedel i tre gotländska vattendrag : sammanställning och bedömning av resultat från provtagning 2009-2015

Nanos, Therese; Kreuger, Jenny

Keywords

bekämpningsmedel; provtagningar; vattendrag; Gotland

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2017, number: 2017:3
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet