Skip to main content
Report, 2015

Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) - årssammanställning 2014

Nanos, Therese; Kreuger, Jenny

Keywords

miljöövervakning; växtskyddsmedel; ytvatten; grundvatten; sediment

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2015, number: 2015:19
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83380