Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Peer reviewed

Utveckling av sikfisket i Vättern : ett samverkansprojekt med fiskare och forskare

Setzer, Malin; Sandström, Alfred; Norrgård, Johnny; Ragnarsson Stabo, Henrik

Published in

Rapport från Vätternvårdsförbundet
2017, number: 125
Publisher: Vätternvårdsförbundet