Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2016

Inte riskfritt att lämna sin förening

Nilsson, Jerker

Abstract

En del missnöjda mjölkbönder tycker att Arla Foods svenska medlemmar ska lämna föreningen och använda pengarna till etablering av ett nytt mejeriföretag. Det blir svårt eftersom Arla Foods stadgar säger att de utträdande endast får ut en tredjedel av sitt individuella kapital. Det finns en logik i denna stadgeklausul. De kvarblivande medlemmarna har ju inget intresse av att dela ut kapital till utträdande medlemmar. Man kan dock tro att det vore relativt riskfritt för svenska mjölkbönder att lämna Arla Foods och etablera ett nytt mejeriföretag eftersom Arla Foods följer en princip om öppet medlemskap. Därför kan bönderna komma tillbaka om de skulle misslyckas med sin nya etablering. Frågan är emellertid inte helt enkel. Det visar exemplet med ØkoMælk A/S.

Keywords

mejeriföretag; Arla Foods; ekonomi

Published in

Lantbrukets Affärer Mjölk
2016, Volume: 2016, number: 4, pages: 20

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/83411