Skip to main content
Magazine article, 2016

Kan ett tvåprissystem ge bättre lönsamhet?

Nilsson, Jerker

Abstract

Även om lustspelet Ebberöds Bank snart har hundra år på nacken, är nog historien bekant. Det handlar om skräddaren som satte upp en bank i byn. Han hade idén att om inlåningsräntan var hög, skulle folk sätta in mycket pengar, och med en lägre utlåningsränta skulle många vilja låna pengar. Om bara omsättningen blev tillräckligt hög, skulle det gå bra för skräddaren. Denna krönika handlar om Ebberöds Banks affärsprinciper, såsom dessa tillämpas i mejeribranschen.

Keywords

mejeriföretag; avräkningspris; ekonomi

Published in

Lantbrukets Affärer Mjölk
2016, volume: 2016, number: 3, pages: 40

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/83412