Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2016Open access

Kan ett tvåprissystem ge bättre lönsamhet?

Nilsson, Jerker

Abstract

Även om lustspelet Ebberöds Bank snart har hundra år på nacken, är nog historien bekant. Det handlar om skräddaren som satte upp en bank i byn. Han hade idén att om inlåningsräntan var hög, skulle folk sätta in mycket pengar, och med en lägre utlåningsränta skulle många vilja låna pengar. Om bara omsättningen blev tillräckligt hög, skulle det gå bra för skräddaren. Denna krönika handlar om Ebberöds Banks affärsprinciper, såsom dessa tillämpas i mejeribranschen.

Keywords

mejeriföretag; avräkningspris; ekonomi

Published in

Lantbrukets Affärer Mjölk
2016, Volume: 2016, number: 3, pages: 40

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/83412