Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2016

Risken för riskkapitalister

Nilsson, Jerker

Abstract

Vid första ögonkastet tycks det finnas ett märkligt förhållande i mejerinäringen. Å ena sidan finns förutsättningar att tjäna pengar på att producera och sälja färska mjölkprodukter. Å andra sidan finns det dåligt lönsamma verksamhetsgrenar, framförallt produktion av mjölkpulver. Någon kritiker har sagt att riskkapitalister därför skulle lockas in i den svenska mjölknäringen. Riskkapitalisterna skulle kunna plocka ”russinen ur kakan”, alltså fokusera på färska produkter och strunta i pulvret och andra dåligt lönsamma produkter. Detta resonemang är dock inte helt genomtänkt.

Keywords

mejeriföretag; mjölkpulver; ekonomi

Published in

Lantbrukets Affärer Mjölk
2016, Volume: 2016, number: 2, pages: 45

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/83413